1111111
 
 • TX25 消音型工程塑料拖链
 • TX25 消音型工程塑料拖链

  产品分类:工程塑料拖链

  特点:TX25 消音型工程塑料拖链特点:、、不变形、低噪音、装拆灵活、寿命特长。

  TX25 消音型工程塑料拖链特点:、、不变形、低噪音、装拆灵活、寿命特长。

  TX25:

  型号 内腔(高X宽) 外腔(高X宽) 弯曲半径(R) 节距 不支撑长度(M) 型式
  25.25 25x25 34x39 55.75 23 2 上下盖均可开拼装式,桥式,全封闭式
  25.38 25x38 34x52 23 2
  25.50 25x50 35x65 23 2.5
  25.60 25x60 35x75 23 2.5
  25.77 25x77 38x95 23 3
  25.103 25x103 38x121 23 3

  联接器示意图: